მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
რეგისტრაცია

მენიუ

სიახლეების კალენდარი

გამოკითხვა

რა არის მთავარი პროფესიული წარმატებისთვის?ბანერები

სტატისტიკა

ბიბლიოთეკა

ელექტრონული საგანმანათლებლო რესურსები

JES and USA Understanding Building Basic Networks

John R. Vacca- Network and System Security

Microsoft Windows Server 2012

Microsoft Press ebook Introducing System Center 2012

Microsoft Press EBook Introducing Windows Server

studentis saxelmdzgvanelo-IT ინფორმაციული წიგნიერება

სტუდენტის სახელმძღვანელო-IT ოპერაციული სისტემები

სტუდენტის სახელმძღვანელო-ქსელები,ავტორი:ოთხოზორია, ცირამუა, თბილისი 2015

სტუდენტის სახელმძღვანელო-ტექნიკა და არქიტექტურა, ავტორი:ოთხოზორია, ცირამუა, თბილისი 2015

სტუდენტის სახელმძღვანელო-ქსელის ადმინისტრაცია, ავტორი: ოთხოზორია, ცირამუათბილისი 2015

Trainig Guide-Adminitering Windows-Server 2012

Windows Server 2012 Hyper-V.Installation, 2012

გზამკვლევი-კომპიუტერული ქსელის საფუძვლები,ავტორი:ცირამუა, თბილისი 2016

სახელმძღვანელოების და წყაროების ბმულები

პროფესიული განათლების შესახებ

საარჩევნო კოდექსი

საავტორო უფლებების შესახებ

სიტყვისა და გამოხატვის საშუალებები

უმაღლესის შესახებ

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

solutions: elementary level in english, oxford university press

საზოგადოებრივ დაწესებულებაში სანიტარული ნორმები

ვიზაჟისტი, 2015 წელი, განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრი

ელექრტო მოწყობილობის რემონტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2014 წელი

ელექტო მოწყობილობის ტექნიკური დიაგნოსტიკა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2009 წელი

ელექტრო მემონტაჟის წიგნი, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია, თბილისი 2010 წელი

ელექტრო წრედების თეორია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

კალკულუსი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2014 წელი

მათემატიკა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2009 წელი

რაოდენობრივი წიგნიერება, განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრი, თბილისი 2015

მოლარე ოპერატორის სახელძღვანელო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი 2009 წელი

გაყიდვების ორგანიზაცია-მ. ზედგინიძე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი 2009 წელი

კონსულტანტ-გამყიდველი-გზამკვლევი, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი,                                                                   თბილისი 2015 წელი

კონსულტანტ-გამყიდველი-ნ. გოგოლაური, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი,                                                               თბილისი 2015 წელი

საინფორმაციო ტექნოლოგიები-განათლების ხარისხის განვიტარების ეროვნული ცენტრი, თბილისი 2015 წ

პირველადი და გადაუდებელი დახმარება-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი,                                                                   თბილისი 2015 წელი

მეფილე-მომპირკეთებელი-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი 2009

მეფილე-მომპირკეთებელი-ქვარაია-

არავერბალური კომუნიკაცია -სასწავლო რესურსი

ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირება-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი,                                                                   თბილისი 2015

მხატვრული ქარგვა-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, თბილისი 2015

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი, განათლების ხარისხის განვიტარების ეროვნული ცენტრი, თბილისი                                                      2015 წელი

ფანქრით და წყლის საღებავებით ხატვა, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი,                                                                    თბილისი 2016 წელი

ბუღალტრული აღრიცხვა-ელენე ხარაბაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2009 წელი

რესტორნის სერვის-მენეჯერი-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, თბილისი 2015

ვიზაჟისტის ხალემძღვანელო-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, თბილისი 2015

საპარიკმახერო საქმე-განათლების ხარისხის განვიტარების ეროვნული ცენტრი, თბილისი 2015

მეწარმეობა-განათლების ხარისხის განვიტარების ეროვნული ცაენტრი, თბილისი 2015

ინფორმაციული წიგნიერება-ოთხოზორია, ცირამუა, თბილისი 2015

ოფისის მენეჯერი-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, თბილისი 2015 წ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი  ::  სტრუქტურა  ::  ჩვენს შესახებ  ::  სამართლებრივი აქტები  ::  სიახლეები  ::  პროგრამები  ::  კონტაქტი  ::  ინკლუზიური განათლება